Hôm nay 24/10/16

Tìm kiếm
Lượt truy cập: 0
Trực tuyến: 1
Máy biến áp 3 pha

Tiêu chuẩn Điện áp Tổ đấu dây Dung lượng
TCVN 1984 - 1994 15KV, 22KV + 2x2,5%/ 0,4KV Dyn - 11
TC Campuchia 22KV + 2x2,5% / 0,4 KV Dyn - 11
ĐL2 - QĐ1094 22KV + 2x2,5% / 0,4 KV Dyn - 11
ĐL3 - QĐ1545 22KV + 2x2,5% / 0,4 KV Dyn - 11
Tiêu chuẩn Điện lực TP.HCM: QĐ 2077 22±2x2,5% - 15/0,4KV Dyn-11
Tiêu chuẩn DLTP 2077-DLDN 800 22 KV +2x2.5%/0.4 KV Dyn - 11