Hôm nay 21/10/16

Tìm kiếm
Lượt truy cập: 0
Trực tuyến: 1
Các phòng ban CÁC CHỨC NĂNG BỖ TRỢ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
 
Quản lý trong công ty được thực hiện theo nguyên tắc thủ trưởng: Giám đốc là người lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của công ty. Giám đốc trực tiếp phụ trách các phòng kế hoạch vật tư, tài chính, tổ chức nhân sự.

Các phó giám đốc giúp việc cho GĐ giải quyết các vấn đề chủ yếu trong lĩnh vực chuyên môn và phụ trách các phòng ban phân xưởng có liên quan. 

Phó giám đốc kỹ thuật: Tham mưu cho giám đốc các vấn đề kỹ thuật và  phụ trách phòng kỹ thuật, KCS, phân xưởng cơ điện, phân xưởng chế thử. 

Phó giám đốc sản xuất: Tham mưu cho giám đốc các vấn đề sản xuất và phụ trách  phân xưởng biến áp, phân xưởng vỏ và phân xưởng sơn

Phó giám đốc kinh doanh: Tham mưu cho giám đốc các vấn đề kinh doanh và phụ trách phòng thương mại, phòng tài vụ và phòng hành chánh.

   

CÁC PHÒNG BAN   

Công ty có 8 phòng chức năng : Phòng Thương mại, Kỹ thuật, Kế hoạch vật tư, KCS, Cơ điện, Hành chánh, Tổ chức nhân sự, Tài vụ. 

Các phòng này thực hiện các nhiệm vụ chức năng và tham mưu cho giám đốc lĩnh vực của mình.

Phòng thương mại:

Thực hiện các công tác tiếp thị, lập hồ sơ đấu thầu, tham gia đấu thầu. Quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế của công ty. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.  Quản lý hệ thống phân phối và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Phòng kỹ thuật: 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất của công ty.

Phòng tài vụ:

Là bộ phận quản lý tài chính, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế, hạch toán giá thành sản phẩm, giám sát việc chấp hành kỷ luật tài chính, nghiên cứu sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Phòng kế hoạch vật tư:

Thực hiện công tác  cung ứng, quản lý vật tư. Lập kế hoạch sản xuất theo dõi và hiệu chỉnh kế hoạch

Phòng tổ chức nhân sự:

Là bộ phận có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực tổ chức bộ máy quản lý sản xuất, tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Phòng hành chính:

Phục vụ, tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hành chánh quản trị, đảm bảo điều kiện làm việc và phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty

 Phòng cơ điện:

Quản lý trang thiết bị của công ty, định lịch sửa chữa và bảo dưỡng.

Phòng KCS:

Chịu trách nhiệm kiểm tra bán thành phẩm trên dây chuyền sản xuất và thành phẩm cuối cùng. Kiểm tra nguyên liệu và bán thành phẩm đầu vào. Thống kê bán thành phẩm hư hỏng trên dây chuyền sản xuất nhằm thông báo kịp thời cho Ban Lãnh Đạo và các phòng ban có liên quan.

Công ty có 5 phân xưởng chính : phân xưởng biến áp, vật liệu cách điện, vỏ, sơn, phân xưởng chế thử. Ngoài ra công ty còn có phân xưởng Cơ Điện làm nhiệm vụ hỗ trợ: sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị và gia công khuôn gá cho tất cả các phân xưởng.

In | Lên đầu trang
     
Download bảng giá
Download catalog
Liên kết hữu ích
Giới thiệu bạn bè
Newsleters
Tìm kiếm nâng cao
Thông tin cổ đông
TIN TỨC

Lễ đón nhận Huân Chương Lao Động Hạng I của Công ty cổ phần Thiết Bị Điện

 
     

THIBIDI xuất khẩu máy biến áp qua Campuchia trị giá 3 triệu USD

 
     

THIBIDI tổ chức hội thảo về máy biến áp tại CAMPUCHIA

 
     

THIBIDI hợp tác với GE sản xuất Máy biến áp khô đúc epoxy

 
     

THIBIDI tham dự Lễ khởi động dự án Cơ chế hợp tác Tín chỉ năm tài chính 2015 - thực hiện 2016 tại Lâm Đồng

 
     
CÂU HỎI KHẢO SÁT